Kalyana Mandapams ( Party hall ) In Palakkad District

# Name Phone
1 Mahaganapathy Kalyanamandapam, Kalpathy 0491 2576515
2 Gowrishankar Kalyanamandapam, Vadankathara 0491 2501760
3 Sri Sarada Shankara Kalyanamandapam & Axxene, Nurani 0491 2527869
4 Vishwanathaswamy Kalyanamandapam , Tarekad 0491 2539713
5 K.R.K. Mandapam , Vandakanthara 0491 2501547
6 S.V.M. Hall , Kumarapuram 0491 2577453
7 Nelliseri Brahmana Samooham, Nelliseri 0491 2502230
8 Charutha Kalyanamandapam , Puthur 0491 2523494
9 Devi Cheydnya Klyanamandapam, Puthur  
10 "Lopasree", Jainimedu , 0491 2500348
11 Lakshmi Kalyanamandapam , Chunnambutara 0491 2500175
12 Devi Kalyanamandapam, Vadankathara 0491 2501719
13 Rajeshwari Kalyanamandapam , Ramanathapuram 0491 2537948
14 Devi Durga Kalyanamandapam, Vadakanthara 0491 2500216
15 Aswathy Kalyanamandapam, Vadakanthara 0491 2502408
16 Parvathy Kalyanamandapam, Vadankathara 0491 2572858
17 Rema Balakrishnan, Adityapuram 0491 2527545
18 Padma , Opp. H.P.O. ,Palakkad 0491 2544479
19 J.M. Mahal , Manali Road 0491 2537748
20 Moti Mahal , Shornur Road , Nurani 0491 2520002
21 Veda Dharma Patasala , Nurani 0491 2526413
22 Geetanjali , Koduvayur 04923 2352547
23 Mahaganapathy Kalyanamandapam,Kizhakanchery  
24 Prasanna Lakshmi Kalyanamandapam ,Shornur Road, Nurani 0491 2525460
25 Gayatri Mandapam, Trippalur, Alathur  
26 Kings international, kongad  
27 Town hall  
28 Town hall Annex  
29 Anugraha Kalyanamandapam, Near olvakkode  
30 Sumangaly mandapams 0491 2529645